Resa i hjälpinsatser

Lions och Leos hjärtan slår för hjälpinsatser. Sedan 1917 har vårt mål att bringa god hälsa och hopp till mänskligheten aldrig vacklat. I dag har denna mångåriga uppgift ett nytt och spännande ansikte. Resan i hjälpinsatser har inriktningen att leva väl och hjälpa till på ett bra sätt. Att göra verklig skillnad som människor kan se och känna. Den omfattar fyra enkla faser: Lära, upptäcka, agera och fira. Vi älskar dessa ord, för de överträffar organisationens former. De har inga gränser. De är själva kärnan för Lions och Leos.

Om de senaste 100 åren har lärt oss något är det att när vi utför hjälpinsatser lär vi oss något och tanken är att vi aldrig ska sluta. Hjälpinsatser är vår resa.

De Glömda barnen i Syrien - ett av Lions hjälpprojekt