Hur vi får in medel

För att kunna hjälpa genomför vi i Lions Club Avesta olika aktiviteter. De pengar vi får in på våra aktiviteter används för att hjälpa - utan undantag. Våra aktiviteter som vi arrangerar är

  • Avestafestivalen sedan 2008
  • Avesta höstmarknad sedan 2011
  • Lucia 
  • Lionståget som kör under sommaren

Sammanlagt ger de här arrangemangen ca 150.000 kronor per år som vi använder till att hjälpa.