Varför Lions

Lions hjälper. Det är så enkelt och har varit det sedan vi började år 1917. Våra klubbar är platser där människor samlas för att ge av sin värdefulla tid och sina insatser, för att förbättra det lokala samhället och hela världen.

I Lions Club Avesta har vi hjälpt vårt samhälle sedan 1950 då vår klubb bildades. Vi samlar årligen in ca 150 000 kronor som vi använder för att hjälpa dem som behöver stöd på något sätt.

 

Vår uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.  

Vår vision

Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice och humanitär service.